VLADIMÍR WAGNER

home
  I. Pilát nespravedlivě odsuzuje Krista k trestu smrti.