VLADIMÍR WAGNER

home
  X. Před zraky všech je Ježíš vysvlečen do naha