VLADIMÍR WAGNER

home
  XII. Pán Ježíš umírá na kříži.