VLADIMÍR WAGNER

home
  XIII. Sejmutí Krista s kříže a položení jeho mrtvého těla do náručí matky