VLADIMÍR WAGNER   

 

 

 

I. Pilát nespravedlivě odsuzuje Krista k trestu smrti.