VLADIMÍR WAGNER   

 

 

 

X. Před zraky všech je Ježíš vysvlečen do naha.