VLADIMÍR WAGNER   

 

 

 

XI. Přibíjejí Krista na kříž.