VLADIMÍR WAGNER   

 

 

 

Křížová cesta od prvního po sedmé zastavení (zleva)