VLADIMÍR WAGNER   

 

 

 

Křížová cesta od osmého po čtrnácté zastavení (zleva)