VLADIMÍR WAGNER   

 

 

 

Oltář Husova sboru v Čerčanech