VLADIMÍR WAGNER

 
 
 
 
 
 

Básník, malba, olej na plátně/A poet, oil on canvas 1979