VLADIMÍR WAGNER   

 

 

Dvojník, suchá jehla/Twin, dry-point